• ALGEMENE LEDENVERGADERING VV HEERDE

  8 nov 2021
 • Namens het bestuur van voetbalvereniging Heerde worden de leden van deze vereniging van harte uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering op maandag 22 november a.s. Deze wordt gehouden in het clubhuis van het sportpark Molenbeek, aanvang 19.30 uur. Een coronatoegangsbewijs met legitimatie is verplicht.

  De agenda bestaat uit, vaststellen jaarverslag seizoen 2019-2020 en het jaarverslag van 2020-2021, Verkiezing bestuursleden, het vaststellen van statuten (mits 2/3 deel van de leden aanwezig is), huishoudelijk reglement en het vast stellen van gedragsregels. Ook zal de kleding commissie een van presentatie geven van het kledingplan

  De notulen van de ALV van 2019-2020 als bijlage toegevoegd. Deze liggen met de ontwerp statuten, huishoudelijk reglement en gedragsregels ook ter inzage in de bestuurskamer van het clubhuis

  Vragen voorafgaand aan de vergadering of tegen kandidaten voor het bestuur, kunnen gesteld worden via de mail: secretaris@vvheerde.nl

  Bestuur vv Heerde

  Agenda ledenverdagering 22 november 2021

  Notulen ledenvergadering 2019