• ALV 22 november uitgesteld/ Inloopavond 14 december a.s.

  24 nov 2021
 • Beste leden, jeugdleden, ouders/verzorgers van jeugdleden,

  Vanwege de coronamaatregelen is de jaarvergadering helaas weer uitgesteld. Dit betekent dat het bestuur wederom niet kan voldoen aan haar verplichting op basis van de statuten om jaarverslag te doen, inzage te geven in de financiële stukken en hierover verantwoording af te leggen. Omdat we met en digitale jaarvergadering heel veel leden zullen missen heeft het bestuur gezocht naar een tussenoplossing. Deze is als volgt.

  Op dinsdag 14 december a.s. zal tussen 19.00 uur en 21.00 uur een inloopavond worden gehouden voor belangstellende leden op basis van inschrijving. Afhankelijk van de opgave zal, zo nodig, een indeling worden gemaakt in tijdblokken. De leden die zich opgeven krijgen inzage in de jaarstukken 2019-2020 en 2020-2021 en kunnen hierover vragen stellen. Ook het verslag van de kascontrole die wel heeft plaats gevonden kan worden ingezien. Het jaarverslag is eerder reeds verzonden. Ook hierover kunnen vragen worden gesteld.

  Opgave voor deze avond kan bij de secretaris Gert Simens via, secretaris@vvHeerde.nl maar je kunt je ook inschrijven op het aanmeldformulier in de bestuurskamer. Hier staat ook de infostandaard met het jaarverslag en de nieuwsbrieven.

  Voor overige vragen kunnen jullie ten alle tijden melden bij het bestuur. We hopen op begrip voor de situatie en laten bij deze weten dat de jaarvergadering zo spoedig mogelijk zal worden zodra het weer kan en mag. Bestuur vv Heerde