• Extra ledenvergadering / wijziging statuten

  28 apr 2022
 • Beste leden, jeugdleden, ouders/verzorgers van jeugdleden,

  Op maandag 11 april j.l. is de Algemene Ledenvergadering over de begrotingsjaren 2019-2020 en 2020-2021 gehouden. In deze vergadering zijn ook de nieuwe statuten voor de vereniging behandeld. Aanpassing is nodig vanwege de nieuwe Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen en de reglementen van de KNVB. De Algemene Vergadering heeft unaniem ingestemd met de nieuwe statuten. Omdat in deze vergadering niet twee derde deel van alle leden aanwezig waren is op grond van de huidige statuten een tweede vergadering nodig. Deze vergadering zal worden gehouden op maandag 9 mei a.s. om 19.30 uur in het clubgebouw.

  Hieronder de agenda. Alle stukken voor deze vergadering liggen ter inzage in de bestuurskamer van het clubgebouw.

  AGENDA

  1. Opening en mededelingen
  2. Behandeling en vaststelling statuten
  3. Behandeling en vaststelling huishoudelijk regelement
  4. Behandeling en vaststelling nieuwe Gedragsregels
  5. Rondvraag.

  Wij hopen jullie allen dan weer te mogen begroeten. Met vriendelijke groeten Bestuur vv Heerde