• Gedragsregels VV Heerde

  Het stellen van regels om de orde binnen een voetbalvereniging te handhaven is geen eenvoudige zaak. In de eerste plaats is het vaststellen van de regels moeilijk, omdat het gaat om grenzen van het toelaatbare en het bestraffen van de overtreding van de regel. In de tweede plaats is toezicht en het bewaken van de regels binnen een voetbalvereniging niet aan een persoon toe te wijzen. Toch moeten we grenzen stellen om binnen de vereniging met elkaar samen te leven. De regels hebben echter betrekking op de omgang met elkaar en het aanspreken van elkaar op de verantwoordelijkheid de regels na te komen.

  Binnen VV Heerde kiezen we voor een minimum aan gedragsregels, waarbij we uitgaan van “respect” en waarop we elkaar professioneel kunnen aanspreken.

  Respecteer jezelf en elkaar

  We respecteren elkaar, ook als dat anders is dan je eigen levensopvattingen en gewoontes;
  als het anders is dan de cultuur waarin jij bent opgevoed;
  als dat anders is dan de cultuur waarin jij leeft.
  wanneer iemand zich niet aan de regels houdt kun je hem of haar er rustig op aanspreken.
  Voor bezittingen en materiaal van vv Heerde zijn we allemaal verantwoordelijk.

  Respecteer de sfeer

  Er wordt van je verwacht dat je bijdraagt aan een sfeer waarin jij en anderen goed kunnen samenwerken. Voorvallen die een goede werk- en lessfeer in de weg staan, kun je melden bij je trainer, leider of een bestuurslid. Wapenbezit, alcohol en drugs zijn verboden.

  Algemene regels:

  1. Wij willen winnen maar niet ten koste van alles
  2. Wij houden van voetbal, een mooie goal van de tegenstander is ook mooi. Je gedraagt je zowel in woord als daad sportief en correct naar trainers, assistenten, scheidsrechters, medespelers, tegenstanders en andere aanwezigen op het sportpark.
  3. Trainers, leiders, assistenten, scheidsrechters, bestuursleden en commissieleden maken het mogelijk dat wij kunnen voetballen. We hebben respect voor hun leiding. Als je het ergens niet mee eens bent kun je dat natuurlijk rustig aangeven. Wij staan altijd open voor hoe dingen beter kunnen.
  4. Als ouders moedigen we aan maar laten aanwijzingen aan spelers over aan de trainer en de coach.
  5. Je bent welkom om mee te bouwen aan deze club door bijvoorbeeld af en toe kleine klusjes te verrichten. Als ouders spannen we ons in om de jeugdafdeling in stand te houden.
  6. Het sportpark houden we netjes. Gooi afval zoals bekertjes, blikjes, kauwgom, sigarettenpeuken, etc. in de daartoe bestemde afvalbakken. Je fiets, scooter en/of andere voertuigen zet je in/bij de fietsenstalling en niet op het sportpark.
  7. Toon respect voor de spullen van een ander. Als je iets vernielt of beschadigt, word je aansprakelijk gesteld voor de schade. Bij geweld, drugs en/of diefstal schakelen wij direct de politie in.
  8. De senioren ( 1,2,3,4,5, en dames elftal ) kunnen tijdens de wedstrijden hun waardevolle spullen opbergen in de daarvoor bestemde kast in de kleedkamers, geadviseerd wordt om voor de jeugd/junioren de waardevolle spullen mee te nemen naar het veld
  9. We zijn verantwoordelijk voor onze eigen spullen, vv Heerde stelt zich niet aansprakelijk voor schade als gevolg van verlies of diefstal.
  10. Voor de veiligheid bij brand of andere calamiteiten blijven de ingang, deuren, gangen toegankelijk
  11. In gevallen, waarin deze regels niet voorzien, beslist het bestuur.