• Gedragsregels VV Heerde

    Het stellen van regels om de orde binnen een voetbalvereniging te handhaven is geen eenvoudige zaak. In de eerste plaats is het vaststellen van de regels moeilijk, omdat het gaat om grenzen van het toelaatbare en het bestraffen van de overtreding van de regel. In de tweede plaats is toezicht en het bewaken van de regels binnen een voetbalvereniging niet aan een persoon toe te wijzen. Toch moeten we grenzen stellen om binnen de vereniging met elkaar samen te leven. De regels hebben echter betrekking op de omgang met elkaar en het aanspreken van elkaar op de verantwoordelijkheid de regels na te komen.

    Binnen VV Heerde kiezen we voor een minimum aan gedragsregels, waarbij we uitgaan van “respect” en waarop we elkaar professioneel kunnen aanspreken.

    Download hier de gedragsregels!