• Heerde 1 blijft zaterdagcompetitie

    6 mei 2021
  • De KNVB heeft op 23 april j.l. het besluit genomen om het met ingang van het seizoen 2022 / 2023 voor standaard mannenteams, uitkomend in de 1e klasse of lager van het standaardvoetbal, mogelijk te maken om horizontaal over te stappen van de zondag naar de zaterdag of andersom. Dit betekent dat bij een overstap niet in een lagere klasse meer hoeft te worden begonnen.

    Omdat eerder al besloten is om vv Heerde 1 per ingang van komend seizoen te laten uitkomen in de zaterdagafdeling zijn de consequenties van de KNVB beslissing besproken in het bestuur. Een horizontale overstap voor komend seizoen is namelijk niet toegestaan. Op verzoek van het bestuur is daarom aan de Technische commissie senioren gevraagd bij de spelers en technische staf na te gaan hoe hierover wordt gedacht. Daarbij is naar voren gekomen dat spelers en staf de overstap al aankomend seizoen willen maken. De overwegingen daarbij zijn dat de voorbereidingen al zijn gericht op de zaterdag en de spelers graag willen voetballen met meer publiek. Een jaar langer uitkomen in de zondag tweede klasse noord wordt gezien als een verloren jaar. Het bestuur heeft mede hierom besloten het reeds genomen overstapbesluit niet te wijzigen. Sportief gezien wil het bestuur net als de spelers uitkomen in een zo hoog mogelijke competitie.

    Het bestuur heeft echter ook rekening gehouden met de uitgangspunten van het plan van aanpak. Daarin is aangegeven dat “een overstap naar zaterdag vierde klasse voor het eerste elftal ook een mooie uitdaging kan zijn en snelle promotie naar de derde klasse realiseerbaar is. Goed voor het publiek, de kantineomzet maar vooral ook voor de sponsors. Ook derde klasse zaterdag oost levert meer mooie derby’s op. Bij een overgang naar de zaterdag is de kans ook groter dat de jeugd voor de toekomst behouden blijft”. Zeker nu de financiële gezondheid van de vereniging als gevolg van het coronajaar enorm is achteruit gegaan acht het bestuur het niet verstandig nog een jaar te wachten. Bestuur vv Heerde