• Koninklijke onderscheiding Jos Melenhorst” Ridder in de orde van oranje”

 •  

  Koninklijke onderscheiding Jos Melenhorst” Ridder in de orde van oranje

  Op vrijdagmorgen 26 april kreeg Jos Melenhorst een Koninklijke onderscheiding uitgereikt.

  Jos heeft zich vanaf 1979 tot nu onafgebroken ingezet voor verschillende verenigingen, stichtingen en commissies (als lid, secretaris of voorzitter) zowel binnen en als buiten de Gemeente Heerde. Jos is een zeer betrokken bestuurder, vrijwilliger en van nature een bruggenbouwer die mensen verbindt. 

  Deze indrukwekkende periode van vrijwilligerswerk is begonnen in de Gemeente Tubbergen waar Jos zich onder andere heeft ingezet voor de badmintonvereniging, gymnastiekverenging en peuterspeelzaal.

  Sinds 1988 zet Jos zich in voor de Heerder gemeenschap waar hij van grote waarde is geweest en nog steeds is op meerdere vlakken.

  Als voorzitter van de gymnastiekvereniging Heerde kwamen zijn kwaliteiten als verbinder en bruggenbouwer zeer van pas toen hij in een langdurig fusieproces, twee

  (Gymnastiek)verenigingen bij elkaar heeft gebracht. Hierdoor is een stabiele basis gelegd voor een toekomstbestendig gymnastiekvereniging. 

  Als projectcoördinator hoogwatergeul Veessen/ Wapenveld heeft Jos 12 jaar lang een belangrijke rol gespeeld en de belangen van de gemeenschap in Veessen en Wapenveld behartigd. 

  Ook als lid van de EHBO-vereniging Heerde heeft Jos zijn sporen verdiend. Hij staat altijd vooraan bij activiteiten waarbij EHBO-ers worden gevraagd, om in te springen of te helpen bij evenementen en activiteiten. 

  Voor de Corona-periode bevond de Avond4Daagse zich in een neerwaartse spiraal. Hierin heeft Jos het voortouw genomen om de commissie (mede) een nieuwe impuls te gegeven. Met als resultaat dat afgelopen 2-3 jaar iedereen weer van de Avond4Daagse kon genieten in de gemeente Heerde, zowel jong als oud. 

  Ook Visit Heerde kan op Jos zijn diensten rekenen als secretaris. Vele initiatieven zoals het uitzetten van tochten, het organiseren van activiteiten en evenementen in- en buiten het centrum van Heerde kunnen op hulp van Jos rekenen.

  In 2019 is hij gevraagd om voorzitter te worden van de voetbalvereniging Heerde (vv Heerde).           

  Na een interim-periode is Jos recent officieel benoemd tot voorzitter en loodste hij de vereniging door moeilijke Corona(crisis) en energie(crisis) jaren. 

  Bestuur vv Heerde