Nieuws

Uitnodiging algemene ledenvergadering SV Heerde

zondag 11 december 2016

Supportersvereniging  Heerde

Uitnodiging algemene ledenvergadering S.V. Heerde

Op woensdag 14 december, aanvang 20:00 uur clubhuis V.V. Heerde

Agenda :

1.        Opening.

2.        Ingekomen stukken en mededelingen.

3.        Behandeling jaarverslag jaarvergadering  8  december 2015.

4.        Jaarverslag van de gehouden activiteiten.

5.        Jaarverslag van de penningmeester.

6.        Kascommissie verklaring en toelichting op de jaarrekening 2015-2016.

7.        Kascommissie : aftredend en niet herkiesbaar Gerhard Dijkgraaf en Jacob Pleiter.

8.        Verkiezing bestuursleden: aftredend en herkiesbaar Dick Bosch (voorzitter) en 
            Carlo de Wilde (secretaris) .
            Tegenkandidaten kunnen zich verkiesbaar stellen tot een uur voorde vergadering.

9.        Activiteiten seizoen 2016/2017.

10.       Rondvraag.

11.       Sluiting.

Onze club in beeld

v.v. Heerde in cijfers

1912
Sinds
465
Leden
7
Seniorenteams
15
Jeugdteams
606
Likes
1295
Volgers