• Nieuwsbrief 14 oktober: Gedragsregels

 • Beste leden, jeugdleden, ouders/verzorgers van jeugdleden,

  De voetbalvereniging Heerde wil een gezellige en sportieve vereniging zijn waar iedereen zich welkom en veilig voelt. Wij moeten daar samen voor zorgen en hebben elkaar daarbij nodig. Samen hebben wij daarom gedragsregels gemaakt voor onze vereniging. Regels voor de leden, leiders, trainers, vrijwilligers, ouders/verzorgers en toeschouwers van vv Heerde. Regels om het voetballen ook als teamsport op een veilige en goede manier te kunnen beoefenen. Dit met respect voor elkaar, de tegenstanders en eigenlijk voor IEDEREEN.

  Met deze zin beginnen de onlangs door het bestuur voorlopig vastgestelde ontwerp gedragsregels die aan de orde zullen komen in de Algemene Ledenvergadering op 22 november a.s. Regels die eigenlijk niet nodig zouden moeten zijn.

  Maar helaas moeten wij constateren dat zich, nu het nieuwe seizoen amper is begonnen, al te veel incidenten hebben voorgedaan waar we als vereniging niet trots op mogen zijn. Het gaat dan om ongewenste uitlatingen in de richting van de tegenstander, scheidsrechter en publiek, opstootjes op en naast het veld met als trieste climax een vechtpartij langs het veld afgelopen zaterdag. Dit nota bene bij een jeugdwedstrijd.

  Ook ongewenst gedrag binnen de lijnen gaan we in een overleg met de vereniging scheidsrechters bespreken. Ook hier zullen we een duidelijk signaal afgeven.

  De jeugdelftallen vanaf JO13 kunnen daarom de komende tijd een bezoekje verwachten van het jeugdbestuur. Daarnaast zal met trainers, leiders, leden etc. worden gesproken om te horen wat we kunnen doen om doen om de doelstelling een vereniging te zijn waar ieder welkom is en zich veilig voelt te halen. We kunnen dit alleen halen als we dit samen doen en elkaar ook aanspreken op ongewenst gedrag in plaats van dit aan te moedigen.

  De gedragsregels worden samen met de ontwerp statuten en huishoudelijk regelement ook besproken in de bijeenkomst a.s. vrijdag, 15 oktober om 19.30 uur in het clubgebouw.

  Tot slot
  Het bestuur doet daarom een klemmend beroep op alle leden om vvHeerde een gezellige, sportieve en vooral veilige vereniging te laten zijn. Dat kan alleen als wij dit samen doen ons samen hiervoor verantwoordelijk voelen.