• Nieuwsbrief 22 februari

 • Beste leden, jeugdleden, ouders/verzorgers van jeugdleden,

  In nieuwsbrief nr. 1 van dit jaar hebben we aangegeven dat onze penningmeester Jeroen Muntinga gaat stoppen met het penningmeesterschap van onze vereniging. Het bestuur heeft ondertussen met meerdere mogelijke kandidaten gesprekken gevoerd maar tot nu toe zonder resultaat.

  Het penningmeesterschap is niet een functie die je alleen doet maar samen met anderen. De financiën van het clubhuis en de ledenadministratie wordt bijvoorbeeld door anderen gedaan. Ook wordt je geholpen door ons boekhoudkantoor in Epe. Belangrijk is wel de schakelfunctie naar het bestuur en natuurlijk kennis van financiën en boekhouden. De overdracht zal heel geleidelijk gaan, immers Jeroen zal je daarbij helpen. Lukt het echt niet een penningmeester te vinden dan betekent dit dat het werk moet worden uitbesteed aan een administratiekantoor of financieel deskundige (zzp-er). Dat heeft dan, hoe dan ook, financiële consequenties voor de vereniging (en de contributie?) en dat zou toch zonde zijn.

  Daarom roepen we nogmaals kandidaten op als penningmeester. Mocht je belangstelling hebben maar je weet niet wat er verwacht wordt, kom dan gewoon eens praten. Er is altijd koffie/thee. Maar ook suggesties voor mogelijke kandidaten zijn bij het bestuur van harte welkom.

  Dus nogmaals...wie o wie wil penningmeester worden of heeft een suggestie???

  Graag melden bij het bestuur.

  Tot slot. De datum voor de ledenvergadering is vastgesteld op maandag 11 april a.s. Nader bericht volgt.

  Met sportieve groeten,

  Bestuur vv Heerde