• Nieuwsbrief 23 maart 2021

 • Beste leden, jeugdleden, ouders/verzorgers van jeugdleden,

  Lock down verlengd.

  Helaas is de Lock down opnieuw verlengd. Een versoepeling van de maatregelen voor de sport is wel dat het vanaf 16 maart is toegestaan dat spelers vanaf 27 jaar in groepjes van maximaal vier personen buiten mogen trainen, mits zij onderling 1,5 meter afstand houden. De verlenging van de lock down betekent voor het voetbal verder op hoofdlijnen het volgende:

  • Voor jeugd en jongvolwassenen t/m 26 jaar geldt geen beperking in de groepsgrootte en de onderlinge afstand tijdens de training. Zij mogen onderling trainingswedstrijdjes spelen bij de eigen vereniging.
  • Alle kantines en kleed- en doucheruimtes blijven gesloten.
  • Alle binnensportaccommodaties blijven gesloten.
  • Geen publiek toegestaan op de sportaccommodatie.
  • Wedstrijden van alle amateurcompetities zijn tot nader order niet toegestaan.

  Gezien de huidige oploop van besmettingen zijn verdere versoepelingen helaas voorlopig niet te verwachten. Dat is heel vervelend maar trainers en begeleiding doen er alles aan om de trainingen met onderlinge partijtjes zo gevarieerd en zo leuk mogelijk te laten plaats vinden. 

  Jaarvergadering opnieuw verschoven.
  De huidige Coronamaatregelen maken het nog steeds niet mogelijk om in grote getale te vergaderen. Een digitale vergadering zal voor veel leden problematisch zijn. Het bestuur heeft daarom besloten de voor 30 maart a.s. geplande jaarvergadering opnieuw te verschuiven en wel naar het najaar. Hopelijk is dan iedereen ingeënt en kunnen we weer gewoon vergaderen. De kascontrole heeft wel plaats gevonden. Indien er leden zijn die hier tegen bezwaar hebben of hier vragen over hebben kunnen zij zich wenden tot secretaris Gert Simens secretaris@vvheerde.nl

  Vervanging veldverlichting door LED verlichting
  In de nieuwsbrief van 21 januari 2021  is aangegeven dat bestuur een onderzoek heeft laten uitvoeren naar duurzaamheid en dat hieruit is gebleken dat vv Heerde met LED verlichting

  € 3.500,00 tot € 4.000,00 per jaar kan besparen op stroomkosten. Het bestuur heeft daarom meerdere offertes gevraagd voor vervanging door LED verlichting. Met twee partijen  zijn gesprekken gevoerd en hun offertes zijn doorgerekend door het bestuur en door de Groene Club van de KNVB.

  Daarbij is het bedrijf Sportverlichting.com uit Deventer als beste uit de bus gekomen. De vervanging

  kan worden betaald uit de post groot onderhoud. De BOSA subsidieregeling vergoed 30% van de kosten. Verder is een aanvraag om subsidie ingediend bij de gemeente Heerde. Dit betekent dat over enige tijd alle lampen op veld 1 en 3 zullen worden vervangen door LED lampen.

  Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen.
  Deze nieuwe wet treedt op 1 juli 2021 in werking. De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is bedoeld om het bestuur en toezicht van onder meer verenigingen en stichtingen te verbeteren. Het wettelijk vastleggen van taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid volgt op incidenten en wantoestanden bij grote scholengemeenschappen, woningcorporaties en verenigingen. De overheid wil met de wet voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden. Voor onze vereniging betekent dit dat dat we onze processen beter orde moeten maken. Daarvoor is nodig dat er een huishoudelijk reglement wordt opgesteld en de statuten worden aangepast. Het bestuur gaat daarom met een kleine werkgroep aan de slag om de vereniging te laten voldoen aan de nieuwe wet. Als er leden zijn die belangstelling hebben om de werkgroep bij te staan dan zijn zij van harte welkom en kunnen zij zich melden bij secretaris Gert Simens secretaris@vvheerde.nl of andere bestuursleden.

  Gedragsregels.
  In navolging van de uitgangspunten van de WBTR acht het bestuur het wenselijk dat in de toekomst voor onze vrijwilligers een verklaring omtrent het gedrag wordt gevraagd. Dat kan alleen als de vereniging ook beschikt over gedragsregels. Heel veel verenigingen beschikken daar al over. Regels voor de leden, leiders, trainers, vrijwilligers, ouders/verzorgers en toeschouwers van vv Heerde. Regels om het voetballen als teamsport op een veilige en goede manier te kunnen beoefenen. Dit met respect voor elkaar, de tegenstanders en eigenlijk voor IEDEREEN. Het bestuur heeft daarom de Technische Commissie Jeugd gevraagd hiermee aan de slag te gaan. Ook hiervoor geldt dat als er leden zijn die belangstelling hebben om hier aan een bijdrage te leveren dan zijn zij van harte welkom en kunnen zij zich melden bij Theo Rorije of Marieke Scholten.