• Nieuwsbrief December

 • Beste leden, jeugdleden, ouders/verzorgers van jeugdleden,

  Het jaar 2022 is bijna voorbij. Waar het jaar 2021 vooral nog werd gekenmerkt door de
  coronamaatregelen werden in het afgelopen jaar de maatregelen losgelaten en konden de meeste
  zaken gelukkig gewoon weer doorgaan als vanouds. Er is dan ook weer veel gebeurd.

  Na de overstap van ons eerste elftal naar de zaterdag competitie vierde klasse district oost, werd via
  de nacompetitie in een zeer spannende eindstrijd promotie afgedwongen naar de derde klasse.
  Helaas hier geen indeling met de gewenste teams uit Vaassen en Oene maar wel met onze
  buurvereniging vv Hattem. Ons eerste elftal doet het ook uitstekend in de derde klasse en staat na de
  eerste seizoenshelft nu op de tweede plaats. De aanstelling van onze hoofdtrainer Hans de Hoop is
  een zeer goede greep gebleken. Reden voor het bestuur om zijn contract voor het komend seizoen te
  verlengen.

  Maar niet alleen ons eerste is belangrijk voor de club, elk team bij vv Heerde is belangrijk.
  Ons hoofddoel is en blijft natuurlijk VOETBAL. Bijna alle teams zijn gelukkig goed bezet en hebben
  prima trainers en leiders. Alle teams zijn voorzien van de nieuwe kleding van onze nieuwe
  leverancier 11 Teamsports uit Apeldoorn. Dit mede dankzij de enorme inzet van onze kleding- en
  sponsorcommissie. Het bestuur is hen uitermate dankbaar hiervoor. De evaluatie van de
  kledinguitgifte heeft ook al plaats gevonden en alles wordt nu in een soort kledingplan/draaiboek op
  papier gezet zodat hier in de toekomst profijt van kan worden getrokken.
  Marieke Scholten en Alieke Mensink kledingcommissie jeugd nemen afscheid, Jolanda Ravelink en
  Jeanet van Norel zullen hun taken overnemen

  Met dank aan de vrijwilligers van de onderhoudsploeg is de fietsenstalling uitgebreid en voorzien van
  betere verlichting. Daarbij is de nieuwe toegangspoort het visitekaartje van de club geworden.
  De opening hiervan in combinatie met het ALS bedrijventoernooi en de ALS benefietwedstrijd tegen
  oud-GA Eagles waren eveneens een groot succes. Voor dit seizoen zal dit bedrijventoernooi worden
  herhaald en worden opgenomen in de activiteitenkalender van de club.

  Fijn om te constateren is dat de supportersvereniging weer tot bloei is gekomen onder leiding van
  Dick Bosch. Er worden weer diverse activiteiten georganiseerd en het jubileumfeest vanwege het 50
  jarig bestaan op 16 september was buitengewoon leuk en succesvol. Dit geldt overigens ook voor de
  vrijwilligersavond op 4 november.

  In het afgelopen jaar kon ook de jaarvergadering gewoon weer doorgaan. Dit keer zelfs drie keer!
  Eerst in april ter afsluiting van de seizoenen 2019-2020 en 2020-21. In mei ter vaststelling van de
  nieuwe statuten en huishoudelijk reglement en in november ter afsluiting van het seizoen 2021-
  2022. Dit alles, ondanks de coronamaatregelen en dankzij de steun van de Rijksoverheid, met een
  positief resultaat. Er waren diverse mutaties in het bestuur. Gert Simens (secretaris) en Rein van
  Leeuwen (accommodatiezaken) zijn herbenoemd. Jan van Essen (sponsorzaken) is nieuw benoemd.

  Gert van den Belt is benoemd als penningmeester in de plaats van Jeroen Muntinga. Verder werden
  Bennie Kroeze en Derk Jan van Velzen gehuldigd vanwege hun langdurige verdiensten voor de club.
  Hoofdmoot van de jaarvergadering was echter wel de verbouwing van het clubhuis. Dit is al een
  jarenlange wens maar nu meer dan ooit nodig vanwege de enorme stijging van de energielasten.
  Een grote zorg voor de vereniging vooral vanwege de grote onzekerheid over de prijsstijgingen. In de
  jaarvergadering is dan ook groen licht gegeven voor de aanpassing van het gebouw. Het betreft met
  name de vernieuwing van het dak, isolerende maatregelen en aanpassing van het kachelsysteem.
  Het bestuur en natuurlijk onze vrijwilligers staan voor een grote uitdaging. De medewerking van
  iedereen is dan van groot belang. Ieder wordt gevraagd zijn steentje bij te dragen. Doe tijdig de
  veldlichting uit, douche niet te lang en sluit de deuren van de kleedruimtes. Eenvoudig maar alle
  kleine beetjes helpen.

  Tot slot / Nieuwjaarsbijeenkomst 7 januari.
  Het bestuur bedankt alle trainers, leiders en alle vrijwilligers die zich het afgelopen jaar weer hebben
  ingezet voor de vereniging. Zonder hen zijn we helemaal nergens. De winterstop gaat nu beginnen.
  De eerste trainingen zullen, afhankelijk van de weersomstandigheden, weer beginnen vanaf zaterdag
  7 januari a.s.

  Verder wordt ieder lid uitgenodigd voor de nieuwjaarsbijeenkomst in het clubhuis op
  zaterdagmiddag 7 januari a.s., aanvang 15.00 uur

  Voor nu wensen wij jullie allen hele fijne feestdagen en een gelukkig en vooral gezond en sportief nieuw jaar en wij hopen allen weer te zien op 7 januari a.s

  Met sportieve groeten,
  Bestuur vv Heerde