• Nieuwsbrief Medio December

 • Beste leden, jeugdleden, ouders/verzorgers van jeugdleden,

  Lockdown van kracht tot 19 januari a.s.

  Nederland is vanaf dinsdag 15 december tot en met in ieder geval dinsdag 19 januari in strenge lockdown. De noodzaak daarvan is op maandag 14 december in de toespraak van premier Mark Rutte duidelijk gemaakt. Deze lockdown heeft opnieuw gevolgen voor de sport in het algemeen en voor onze vereniging in het bijzonder. De al geldende maatregelen zijn op een aantal punten aangescherpt. Voor de kerstvakantie en winterstop is dit zo niet dramatisch want dan liggen we toch al stil maar daarna blijft het voorlopig stil. De regels gelden namelijk tot ver in januari en mogelijk langer. De gevolgen voor onze jeugd blijven gelijk aan de huidige maatregelen maar voor onze volwassen zijn de druiven buitengewoon zuur.  Zij mogen enkel alleen of met zijn twee├źn sporten, en alleen buiten. De jeugd tot 18 jaar mag wel sporten in teamverband en mag onderlinge wedstrijden spelen, maar alleen buiten. Kleedkamers, douches en kantine blijven dicht en publiek is niet toegestaan. Op 12 januari zal het kabinet beoordelen welke maatregelen na 19 januari nog nodig zijn om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

  De KNVB beslist medio half december of en wanneer de competities kunnen worden hervat. De streefdatum van half januari lijkt in ieder geval niet haalbaar. Mogelijk volgt een verkorte opzet van de competitie maar wat dit betekent voor promotie en degradatie is nog niet duidelijk. Voor het overige verwijzen wij naar de site van de KNVB.

   Overgang presterende elftallen van zondag naar zaterdagcompetitie.

  In de nieuwsbrief van 23 november is aangegeven dat de voor- en nadelen en de knelpunten van wens van de spelers om over te gaan naar de zaterdagcompetitie door het bestuur zijn onderzocht. De voorlopige conclusie is dat deze overgang zonder grote problemen kan plaats vinden en kansen biedt voor de toekomst. Het bestuur was voornemens dit plan van aanpak te presenteren in de algemene ledenvergadering van 30 november 2020. Omdat deze, vanwege de Coronamaatregelen, niet eerder dan 30 maart a.s. wordt gehouden was het idee een tweetal inloopavonden te houden begin januari 2020. Ook dit kan al niet meer en we weten ook niet wanneer het wel weer kan. De KNVB heeft aangegeven om niet te lang te wachten met een aanmelding voor de zaterdagcompetitie.  Daarom is er voor gekozen dit plan toe te zenden aan alle leden, dit zal maandag 21 december plaatsvinden via de mail. De mogelijkheid om vragen te stellen of hierop te reageren kan schriftelijk, via de mail, bij secretaris@vvheerde.nl. Na ontvangst van alle vragen en reacties hoopt het bestuur, zo spoedig mogelijk een besluit te kunnen nemen.

  Tot slot.                                                                                                                                                                                    De Corona maatregelen hebben primair ten doel dat een ieder gezond blijft. Dat is ook een vurige wens van het bestuur. Blijf gezond! Alle maatregelen ten spijt wensen wij jullie allen toch een goede Kerst en een buitengewoon gezond en gelukkig Nieuw jaar.

  Met vriendelijke groeten

  Bestuur vv Heerde