• Nieuwsbrief: Nieuwe coronamaatregelen

 • Beste leden, jeugdleden, ouders/verzorgers van jeugdleden,

  Afgelopen zaterdag zijn nieuwe coronamaatregelen van kracht geworden. Dit heeft voor onze vereniging opnieuw gevolgen.

  Kantine maatregelen:
  De in nieuwsbrief nr. 8 aangekondigde maatregelen voor de kantine in het clubgebouw blijven onverminderd van kracht. Dat wil zeggen:

  • Toegang tot de kantine gaat uitsluitend via de hoofdingang. De zij-ingang blijft gesloten en is uitsluitend te gebruiken als nooduitgang.
  • Voor het afhalen van drinken en eten, uitsluitend te nuttigen op het terras, is een met hek en lint afgescheiden looppad gemaakt in de kantine langs het raam. Hiervoor is geen coronatoegangsbewijs (CTB) nodig.
  • Het overige deel van de kantine is voor het zittend nuttigen van drinken en eten. Hiervoor is wel een coronatoegangsbewijs (CTB) nodig. Degenen die kunnen aantonen dat zij hierover beschikken (via de app op de mobiele telefoon) krijgen een gekleurd bandje (geldig voor een dag). Dit betekent dat een ieder die in de kantine wil drinken of eten verplicht is een bandje te dragen.

  Terras:
  Voor het terras bij sportclubs of geldt officieel, net als bij de reguliere horeca, de verplichte controle van het CTB voor iedereen van 18 jaar en ouder. Maar omdat bij sportclubs hiervan maar beperkt en relatief kort gebruik wordt gemaakt, maakt de gemeente hierop vooralsnog een uitzondering. Dat betekent dat hier geen CTB nodig is en hier dus (voorlopig) niet zal worden gecontroleerd. Om te voorkomen dat men op het looppad in de kantine elkaar te vaak moet passeren zal op drukke dagen bij het terras een koffie/thee afhaalpunt worden gerealiseerd.

  Toiletgebruik:
  In overleg met de gemeente is afgesproken dat indien voor gebruik van de toiletten de kantine niet behoeft te worden betreden een CTB niet nodig is. Dus toiletgebruik is dus gewoon mogelijk.

  Kleedkamers:
  Voor kleedkamergebruik geldt dat voor spelers van 18 jaar en ouder een coronatoegangsbewijs (CTB) nodig is. Aan de leiders en/of trainers wordt gevraagd dit bij hun elftallen/spelers vooraf te controleren. Als dit een keer gedaan is dan is er geen check meer nodig bij het binnentreden van de kleedkamers. De leiders/trainers worden ook gevraagd bij hun collega leiders/trainers van bezoekende clubs navraag te doen of zij hun spelers hebben gecontroleerd. Wie geen CTB heeft en/of niet is gecontroleerd heeft geen toegang tot de kleedkamer en wordt gevraagd te komen en na afloop training/wedstrijd te gaan in sporttenue. Maar let op; Ouders/verzorgers die willen helpen bij douchen of omkleden van hun jonge zoons of dochters moeten wel een CTB laten zien. Wij verzoeken hen daarom de komende weken zo min mogelijk naar de kleedkamers te komen.

  Uitzondering:
  Er is een uitzondering voor mensen die functioneel op het sportpark aanwezig moeten zijn.Denk hierbij aan trainers, leiders, scheidsrechters en vrijwilligers zoals barpersoneel en onderhoudsmensen. Zij hoeven geen CTB te tonen, mits zij in functie zijn. Echter, dit geldt niet voor ouders/verzorgers die meerijden naar uitwedstrijden.

  Tot slot:
  De overheid vraagt een ieder verder zoveel mogelijk de basisregels in acht te nemen. Dit betekent, hou zo goed mogelijk 1,5 meter afstand (advies) en blijf thuis bij klachten. Wie de regels toch overtreedt kan net als de vereniging een boete worden opgelegd. Laten we dit voorkomen maar nog meer dan dit, laten we voorkomen dat de besmettingen verder oplopen. En dan nog wat; wij zijn nog steeds opzoek naar vrijwilligers.

  Dus alsjeblieft, help ons en help elkaar!!!

  Bestuur vv Heerde