• Nieuwsbrief september

 • Beste leden, jeugdleden, ouders/verzorgers van jeugdleden,

  Start nieuw seizoen.
  Op zaterdag 4 september is het district bekertoernooi bij de amateurs van start gegaan en op
  zaterdag 2 oktober start voor vv Heerde 1 de competitie in de uitwedstrijd tegen Veluwse Boys.
  Conform wens is vv Heerde 1 ingedeeld in de zaterdag vierde klasse district oost afdeling C samen
  met onze buurverenigingen SEH, WZC en VeVo. We kunnen dus uitkijken naar een mooi voetbal
  seizoen met diverse derby’s.
  Maar let wel; de coronamaatregelen op ons sportpark blijven nog gelden. Dat betekent afstand
  houden, thuis blijven bij gezondheidsklachten en zitten in de kantine. Na 17 september weten we
  meer over het wel of niet handhaven van deze maatregelen.

  Jaarvergadering 22 november 2021.
  Financieel heeft de vereniging afgelopen seizoen flink in geleverd. Op de jaarvergadering zullen de
  cijfers bekend worden gemaakt. Deze vergadering gaat dit jaar wel door en wordt gehouden op
  maandagavond 22 november om 19.30 uur in de kantine van ons clubhuis. Op deze avond zullen
  ook de nieuwe statuten en het huishoudelijk reglement worden besproken. Dit is nodig vanwege de
  nieuwe Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen. Hiervan is melding gemaakt in de vorige nieuwsbrief.
  De uiteindelijke vaststelling zal gebeuren in een extra jaarvergadering die gepland staat op maandag
  6 december a.s. De nieuwe statuten worden samen met enkele nieuwe regelingen vooraf besproken
  in bijeenkomsten met de verschillende commissies.

  Zoektocht nieuwe bestuursleden.
  Onze penningmeester Jeroen Muntinga en coördinator Kantine Vincent Lagendijk hebben
  aangegeven hun bestuursfunctie binnen niet al te lange termijn te willen neerleggen. Het bestuur is
  daarom op zoek naar opvolgers. Suggesties zijn bij het bestuur van harte welkom.

  Nieuw hekwerk, fietsenstalling en parkeren bromfietsen.
  Inmiddels is het nieuwe hekwerk achter de velden 1 en 2 met de afsluitbare poort gereed.
  Aan de zijde van de hoofdingang komt nog een nieuwe afsluitbare hoofdpoort.
  De nieuwe fietsenstalling is al weer te klein en zal worden uitgebreid. Gebleken is dat diverse leden
  hun bromfiets stallen op de loopruimte achter veld 2. Afgezien van het eigen risico op schade is dit
  absoluut niet toegestaan omdat deze doorgang voor hulpdiensten vrij moet blijven.

  Nieuwe LED verlichting hoofd- en trainingsveld.
  Er is enige vertraging ontstaan vanwege late leverantie van onderdelen, maar de verwachting is dat
  deze verlichting er komt binnen enkele maanden en in elk geval voor de donkere maanden.

  Nieuwe kleding(leverancier).
  Eerder is al de keuze gemaakt voor de kleding van 11Teamsports (voorheen 100%Teamwear).
  Afspraak is om dit seizoen nog gebruik te maken van de kleding van Hummel en in de komende tijd
  de andere kledinglijnen aan de leden te presenteren. Een ieder kan zijn/haar voorkeur uitspreken
  waarna het bestuur een beslissing zal nemen. De nieuwe webshop “clubwereld” komt binnenkort op
  de website.

  Kantineregels / terras / bar- en kassabezetting.

  De nieuwe Alcoholwet verbiedt het doorgeven van alcoholhoudende drank door volwassen (>18 jr.) aan jongeren (<18 jr.). Bij overtreding van dit verbod kunnen beiden worden beboet. Verder is het

  niet toegestaan om tijdens wedstrijden drank te nuttigen in de doorloop achter het doel van veld 1.
  De bar is ook gesloten als er geen barbezetting is. De kantineregels zullen daarom worden
  aangescherpt. Het bestuur wil geen “politieagentje” spelen en doet daarom een beroep op ieders
  medewerking en eigen verantwoordelijkheid.
  Het voornemen bestaat om aan de ingang zijde van de kantine een nieuw afgeschermd terras aan te
  leggen met verkooppunt voor drank. Hiervoor zal de “pannakooi” t.z.t. worden verplaatst.
  Het aantal vrijwilligers achter de bar van de kantine is behoorlijk is geslonken. Het bestuur is nog
  steeds op zoek naar nieuwe barmedewerkers en naar bezetting achter de kassa voor de
  kaartverkoop. Vrijwilligers graag melden bij het bestuur.

  Sponsorcommissie uitgebreid.
  Het bestuur is blij te kunnen melden dat deze commissie is uitgebreid met enkele nieuwe leden.
  De commissie is nu bezig met inventariseren en meer lijn te brengen in het huidige sponsorpakket.
  Doelstelling is de sponsoren te behouden voor de vereniging en nieuwe sponsoren te werven.

  Actie Plus.
  Deze actie loopt nog tot en met zaterdag 13 november 2021. Als klant van onze hoofdsponsor Plus
  kun je sponsorpunten sparen voor onze verenigingen. Hoe meer punten onze vereniging verzamelt,
  hoe meer euro’s onze vereniging ontvangt! Dus...koopt allen bij de Plus!

  Supportersvereniging 50 jaar.
  De supportersvereniging bestaat in september volgend jaar, 50 jaar. Dit wordt volgend jaar gevierd
  en daarom is de vereniging bezig met een nieuw pakket van activiteiten. Nader bericht volgt.
  Veiligheid ingangen en parkeren sportpark Molenbeek.
  De entrees van sportpark Molenbeek liggen aan de drukke verkeerswegen Kommerseweg en
  Veldweg en zijn slecht zichtbaar. Van een veilige oversteekplaats is geen sprake. Ook de
  parkeerruimte is veel te krap. Dit is al meer dan een jaar geleden door alle gebruikers van het
  sportpark bij de gemeente aangekaart. Met de gemeente wordt nu binnenkort gesproken over
  maatregelen om de veiligheid en de zichtbaarheid van de entrees te verbeteren en het te krappe
  parkeerterrein op te knappen en uit te breiden.

  Tot slot.
  Het bestuur doet er alles aan om er een prachtig nieuw seizoen van te maken en wenst een ieder dan
  ook een heel fijn nieuw voetbalseizoen.