• Nieuwsbrief vv Heerde 1 2023

 • Beste leden, jeugdleden, ouders/verzorgers van jeugdleden,

  De nieuwjaarsreceptie van 7 januari j.l. kon na enkele Corona jaren dit jaar weer worden gehouden en is ook goed bezocht. Tijdens deze receptie is een terugblik geschetst van het afgelopen seizoen en is tevens een vooruitblik gericht op het nieuwe jaar. In de toespraak van voorzitter Jos Melenhorst is aangegeven dat het hoofddoel van de club is te houden wat we hebben. Het ledental op peil houden, groeien mag, financieel gezond blijven maar bovenal moeten we de gezellige, gezonde en sportieve vereniging blijven die we nu zijn. De club waar iedereen welkom is en zich veilig voelt.

  Vertrouwenspersonen.
  In de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 9 mei vorig jaar zijn de nieuwe gedragsregels van de club vastgesteld. Hieraan is gekoppeld de opstelling van een regeling en aanstelling van vertrouwenspersonen. In de nieuwjaarbijeenkomst is aangegeven dat de club op zoek is naar personen die hiervoor geschikt zijn. Na overleg met de T.C. Jeugdvoetbal zijn twee namen naar voren gekomen. Deze personen zijn door het bestuur benaderd en hebben inmiddels hun medewerking toegezegd. Dit zijn:

  Paulien van der Molen-Dijkgraaf, oud speelster bij ons damesteam en woonachtig in Wapenveld en Stefan van Herpen, leider van JO-13, woonachtig in Heerde. Zij zullen zich binnenkort in een nieuwe nieuwsbrief voorstellen.

  De regeling vertrouwenspersonen zal op de website worden gezet. De vereniging zal zich nu ook aanmelden bij het ministerie van Justitie voor het kunnen opvragen van een gratis Verklaring Omtrent Gedrag (V.O.G.). In samenspraak met de ALV en de TC Jeugdvoetbal is namelijk besloten voor trainers, leiders en begeleiders van jeugdigen een V.O.G. te verlangen. Daarnaast is het van belang met elkaar in gesprek te gaan over ongewenst gedrag en alert te blijven. Dit past in het beleid van het bestuur om een vereniging te zijn waar iedereen zich veilig voelt.

  Verduurzaming clubgebouw.
  De bouwcommissie is nog steeds druk bezig met de voorbereiding van de verduurzaming van het clubgebouw. Aanpassing van het kachelsysteem is deels uitgevoerd. Binnenkort de rest. Ook wordt de kantineverlichting aangepast door Led en wordt de spouwmuurisolatie aangebracht. Het grote werk zal echter plaats vinden in juli van dit jaar. Vanwege de asbestverwijdering mag in de week van .maandag 10 t/m 14 juli niemand op het park zijn. Nadere berichten volgen.

  Sponsordoeken hoofdveld
  De sponsorcommissie is in de afgelopen tijd druk bezig geweest met het werven van sponsoren en met succes. Alle ruimte voor de stelling voor de doeken achter het hoofdveld zijn nu bezet. De huidige doeken blijken echter niet sterk genoeg te zijn en worden binnenkort vervangen.

  Verhoging prijzen consumpties kantine.
  Het zal niemand ontgaan zijn dat de prijzen van dranken en etenswaren in de afgelopen tijd flink omhoog zijn gegaan en dus ook voor de inkoop van dranken en consumpties van de kantine. Het bestuur heeft daarom besloten per 15 maart a.s. alle prijzen met 10% te verhogen. Daarmee is de prijsstijging niet helemaal gecompenseerd maar houden we wel voldoende over om de inkomsten van de club op peil te houden. Wij hopen en vertrouwen op ieders begrip hiervoor.

  Nieuw kassasysteem kantine.
  Op de valreep is vorig jaar geprofiteerd van een aanbieding van firma Twelve voor een nieuw en beter kassasysteem. De firma zit met dit systeem door het hele land en de meeste verenigingen, ook in Heerde, maken al gebruik van dit nieuwe systeem. Voordelen: inzichtelijk voorraadbeheer, betere pinmogelijkheden, gemakkelijkere bediening en snellere afhandeling met name bij geld teruggave. Het systeem wordt binnenkort geïnstalleerd en kantine medewerkers zullen dan uitleg van dit systeem krijgen.

  Tot slot / betreden kantine met voetbalschoenen.
  Het is er weer ingeslopen maar we merken dat er toch steeds weer leden zijn dit met hun voetbalschoenen de kantine betreden. Dit is absoluut niet de bedoeling. De vloer heeft hier onder te leiden en de vrijwilligers zijn onnodig druk met schoonmaken. Dus alsjeblieft niet meer doen.

  Vacatures.
  vvHeerde zoek schoonmakers voor de maandagmorgen om ons clubhuis schoon te maken. Ben jij in de gelegenheid om 1x in de 3 weken op de maandagmorgen te helpen van 08.00 tot 11.00 uur. Meld je dan aan bij de schoonmaakgroep via secretaris@vvheerde.nl

  Overzicht activiteiten sportpark Molenbeek maart / april.
  Zaterdag 4 maart Heerde 1 - Avereest 1 (competitie) 14.30 uur
  Vrijdag 10 maart Heerde 35+ voetbal (toernooivorm) 19.30 - 22.00 uur
  Zaterdag 25 maart Heerde 1 - Ommen 1 14.30 uur
  Vrijdag 31 maart Bingo-avond clubhuis vvHeerde 19.00 - 22.00 uur
  Zaterdag 8 april Hollandse avond clubhuis vvHeerde 17.00 - 23.00 uur
  Woensdag 12 april Schoolvoetbal basis groepen 7- 8 (Gemeente Heerde) 13.00 - 17.00 uur
  Zaterdag 15 april Heerde 1 - Lutten 1 14.30 uur
  Vrijdag 21 april Koningsspelen basis groepen 5-6-7-8 09.00 - 15.00 uur
  Vrijdag 28 april Bingo-avond clubhuis vvHeerde 19.00 - 22.00 uur
  Zaterdag 29 april Heerde 1 - Rouveen 1 14.30 uur Met sportieve groeten, Bestuur vv Heerde