• Nieuwsbrief vv Heerde 16 november 2022

 • Onderwerpen:
  - Jaarvergadering

  - Energie besparing
  - Oliebollenactie, actie
  - Orange the World
  - Activiteiten

  Beste leden, jeugdleden, ouders/verzorgers van jeugdleden,

  We stevenen af op de laatste dagen van het jaar. De herfst is ingezet en dat vergt weer extra tijd van onze vrijwilligers om de velden schoon te houden. Deze “gouden handjes” zijn heel belangrijk voor de club. De prachtige vrijwilligersavond op 4 november op had daarom wel wat meer bezoek mogen hebben maar was niettemin geweldig georganiseerd. Reuze bedankt daarvoor.

  Algemene jaarvergadering:
  De algemene jaarvergadering vindt plaats op maandag 28 november a.s. aanvang 19.30 uur in het clubgebouw. De agenda en de notulen van vorige vergaderingen van 11 april en 9 mei zijn eerder al aan de leden verzonden. We vragen deze van te voren door te lezen. Behalve het gebruikelijke financieel verslag en behandeling van de begroting zal ook de renovatie van het clubhuis worden besproken. Het betreft vooral de vervanging van het asbest dak, de isolatie van het clubgebouw en de aanpassing van het verwarmingssysteem. Zoals iedereen weet moeten we er alles aan doen om de huidige hoge energielasten zo laag mogelijk te houden. Als er zaken aan de orde moeten komen die ook de aandacht verdienen dan verzoeken wij een ieder dit, graag ruim voor aanvang van de vergadering, te melden bij het bestuur. We hopen op een grote opkomst.

  Buitendeur kleedkamers/ douchen / clubhuis.
  In aanvulling op wat al bij de jaarvergadering is vermeld over de hoge energielasten willen wij een ieder vragen de buitendeur van de kleedkamers niet open te laten staan maar na elk bezoek weer te sluiten. Dat geldt ook voor de toegangsdeuren van het clubgebouw. Daarbij merken we dat er weer meer en lang wordt gedoucht na afloop van de trainingen en wedstrijden. Dat is prima, maar doe het graag zo kort mogelijk! Zo help je de vereniging de kosten zo laag mogelijk te houden. Zouden trainers en leiders hier toezicht op willen houden!!

  Oliebollenactie.
  Op vrijdag 2 en zaterdag 3 december gaan een groep enthousiaste vrijwilligers weer oliebollen bakken. Bij deze brengen wij deze actie bij een ieder onder de aandacht en we hopen dat er heel veel oliebollen zullen worden verkocht. In de kantine liggen bestelformulieren maar de bestelling kan ook via whatsapp 06 - 826 410 21 of mail oliebollenvvheerde@hotmail.com worden doorgegeven. De opbrengst van de actie is bestemd voor onze jeugd!

  Actie Orange the World / geweld tegen vrouwen
  Wij willen jullie aandacht vragen voor de jaarlijkse campagne Orange the World in de periode 25 november tot en met 10 december. Deze wereldwijde campagne gaat over het voorkomen van geweld tegen vrouwen en meisjes, voor en achter de huisdeur, maar ook over grensoverschrijdend gedrag in het aanspreken van vrouwen en meisjes. Dit jaar staat bewustwording centraal. Als sportorganisatie zijn wij een belangrijke ontmoetingsplek met uitstraling naar je omgeving. Een plek waar iedereen zich veilig en thuis moet voelen. Een plek ook waar grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar wordt gemaakt. Voorafgaand aan de wedstrijd vvHeerde 1 – vvHattem is het startsein voor deze actie gegeven in bijzijn van onze voorzitter Jos Melenhorst en de vrouwelijke scheidsrechter Julia Vermeer. Om je meer bewust te worden van wat we er zelf als organisatie of als individueel lid/individuele bezoeker aan kunt doen, verwijzen we naar de medestander pledge (belofte). Deze belofte bestaat uit 5 punten (zie afbeelding hieronder).

   

  Als gebaar van goede wil, wordt gevraagd om deze pledge digitaal te ondertekenen via www.orangetheworld.nl/de-medestander- pledge/ Maar belangrijker is dat we dit als club onderling bespreekbaar maken. Posters van deze actie hangen op de toegangsdeuren van het clubgebouw. Orange the World wordt in Nederland georganiseerd door UN Women, ZONTA en Soroptimist International.

  Activiteiten november - december - januari                                                                                                           

  November: 2022

  Datum:

  Activiteit:

  Tijdstip:

  Vrijdagavond 25 november

  Bingo clubhuis vv Heerde

  19.30 uur

  Zaterdag 26 november

  Boverhoff Vedttocht

  09.00 uur

  Woensdagmiddag 30 november

  Sinterklaasfeest

  15.00 uur

  December: 2022

  Datum:

  Activiteit:

  Tijdstip:

  Vrijdagavond 2 en zaterdag 3

  Oliebollen actie

  O8.00 uur

  Vrijdagavond 9 december

  Jeugdactiviteit

   

  Donderdagavond 15 december

  Trekking kerstverloting

  19.00 uur

  Donderdag 22 december

  Winterstop geen training tot maandag 9 januari                            i.v.m. veldonderhoud (clubhuis) wel open op donderdagavond en zaterdagmiddag  

   

  Vrijdag 23 december

  Kerst bingo clubhuis vv Heerde (onder voorbehoud)

  19.30 uur

  Januari 2023

  Datum:

  Activiteit:

  Tijdstip:

  Zaterdag 7 januari

  Boverhoff Vedttocht

  10.00 - 15.00 uur

  Zaterdag 7 januari

  Nieuwjaarbijeenkomst  vv Heerde 

  15.00 uur

  Vrijdagavond 13 januari

  Jeugdactiviteit

   

  Zaterdag 14 januari

  Open dartkoppeltoernooi

  13.00 uur

  Zaterdag 14 januari

  Oefenwedstrijd  Heerde 1 - ABS 1

  14.30 uur

  Zaterdag 21 januari

  Start competitie  Zwolsche Boys 1 - Heerde 1

  14.30 uur

  Vrijdagavond 27 januari

  Bingo clubhuis vv Heerde (onder voorbehoud)

  19.30 uur