• Nieuwsbrief vv Heerde 20-08-2020

 • Naleven Coronaregels en aanpassingen sportpark Molenbeek .

  Heerde: 19 augustus 2020

  Beste leden, ouders, verzorgers,

  Over enkele weken start de nieuwe competitie. Wij zien daar enorm naar uit, maar gezien de huidige stand van zaken van het coronavirus baart dit ook grote zorgen. In deze nieuwsbrief berichten wij u hierover en over enkele ontwikkelingen in en rondom het sportpark.

   

  Coronamaatregelen.

  Door de opleving van het coronavirus zijn de regels (RIVM, gemeente Heerde en NOC/NSF) voor bezoek aan de sportvelden en sportkantines aanzienlijk verscherpt. Het bestuur moet tot haar spijt constateren dat de regels rond het veld en in de kantine de laatste tijd minder goed worden nageleefd. Dat is niet in uw belang, niet in dat van een ander maar ook niet in dat van de vereniging. Wij vragen een ieder daarom met klem de regels en vooral de 1,5 meter maatregel weer goed in acht te nemen. Voor bezoek aan ons clubhuis geldt van af half mei een registratieplicht. Bij de ingang van het clubhuis staat daarom een statafel met een lijst waarop u uw contactgegevens dient in te vullen. De opstelling van de tafels en stoelen is “Coronaproof” en verzocht wordt deze op hun plek te laten staan. Het clubhuis biedt nog slechts plaats aan maximaal 40 personen. Dit betekent “vol is vol”!  

  Bij de thuiswedstrijden van het eerste elftal en zo nodig op andere drukke speeldagen zal een buitenterras worden opgesteld zo lang het weer dit toelaat. Plaatsen van een tent wordt nog overwogen.

  Overtreding van de regels kan snel leiden tot een hoge boete voor de bezoekers zelf maar ook voor de club en bij herhaling zelfs tot sluiting van het clubhuis. Dit moeten wij hoe dan ook voorkomen. Het bestuur zal daarom toezien op naleving van de maatregelen en deze aanpassen indien nodig of wettelijk geëist. Maar wij doen vooral een klemmend beroep op uw eigen verantwoordelijkheid.

  Verder blijven de algemene hygiënemaatregelen onverkort van kracht.

  -        Blijf thuis bij ziekte

  -        Zorg voor goede hygiëne, was je handen

  -        Houd 1,5 meter afstand (vanaf 18+) en volg de looplijnen

  -        En hou je aan de instructies

   

  Aanpassingen entree sportpark.

  In verband met de veiligheid van met name onze jeugdleden heeft het bestuur besloten de zij in-uitgang van de fietsenstalling achter het clubhuis aan de Veldweg voortaan gesloten te houden. Met name het uitrijden is te gevaarlijk. Voortaan kan enkel nog gebruik worden gemaakt van de hoofdentree.  Naast het voetpad achter veld 2 wordt een fietspad aangelegd en een nieuwe fietsenstalling gerealiseerd. Ook achter de kleedkamers kunnen fietsen en bromfietsen worden gestald. Het gedeelte achter de kantine wordt afgesloten. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd in de laatste week van augustus.

  Het bestuur heeft ook een offerte aangevraagd voor aanpassing van het hekwerk bij de entree. Het huidige hekwerk is te laag en de doorgang bij de kassa is altijd open. Gebleken is dat ongenodigde gasten vaak stiekem het kunstgrasveld gebruiken als trapveld. Dat is niet in het belang van de verening.  Ook de kassa zal weer worden voorzien met de oorspronkelijke bestikkering. Hiermee krijgt de entree meer de uitstraling die het verdient.

  Verder is het bestuur met de gemeente Heerde in overleg over verbetering en uitbreiding van het parkeerterrein aan Veldweg en de veiligheid daarvan.  Dit geldt ook voor aanpassing van het hekwerk achter het eerste veld en tussen veld 2 en het trainingsveld.

  Kleedruimtes “coronaproof” en geheel vernieuwd.

  Per speeldag zal een indeling worden gemaakt van de te gebruiken kleedkamers ook geheel overeenkomstig de coronamaatregelen. Het wordt passen en meten maar wij doen ons best. Het bestuur verzoekt de leden uitdrukkelijk zich ook wat dit betreft te houden aan de regels. Daarbij vragen wij trainers en elftalleiders hier mede op toe te zien.

  De  kleedruimtes zijn de afgelopen tijd geheel vernieuwd en verbeterd. Het resultaat is buitengewoon fraai en fris. Daar zijn we heel erg blij mee en trots op. Maar laten wij dit ook zo houden! De oplevering heeft inmiddels plaats gevonden. Daarmee zij we klaar voor nieuwe seizoen. Het bestuur bedankt alle mensen en vrijwilligers die hier aan hebben meegewerkt.

  Wij hebben zin in het nieuwe seizoen en zien u graag op het sportpark.

  Met vriendelijke groeten, bestuur vv Heerde.