• Oproep vrijwilligers corona coördinator

  31 aug 2020
 • Vv Heerde heeft bij de gemeente het verplichte plan van aanpak ingediend voor de naleving van de coronamaatregelen. Een van de verplichtingen is het aanwijzen van  corona coördinatoren op de zaterdagen of zondagen waarop de kantine in het clubgebouw druk bezet is en ons eerste elftal thuis speelt.  De coördinator ziet toe op onder meer naleving van de 1,5 meter afstand, registratieplicht en de plicht om te zitten indien een drankje wordt gebruikt.

  Leden van het bestuur en ook kantinepersoneel zien mede toe op de naleving maar dat kan niet bij grote drukte. Kantinepersoneel is bovendien verzocht hun eigen veiligheid voorop te stellen.

  Het bestuur vraagt daarom vrijwilligers die op de zaterdag en/of zondag een deel van hun tijd die taak op zich willen nemen. De bedoeling is in tijdblokken te werken en de taken dus zo goed mogelijk te verdelen.

  Handhaving van de coronamaatregelen geldt ook in de kleedkamers. Wij vragen de teamleiders hier op toe te zien. Per team kan per wedstrijd een speler als coördinator worden aangewezen. Daarbij vragen wij ook de teams vrijwilligers voor de kantine te leveren.

  Opgave kan bij de secretaris Gert Simens per mail secretaris@vvheerde.nl  en/of heel simpel in de kantine. Bij het afhaalpunt voor dranken in de kantine ligt een lijst waarop je je naam kun in vullen en de dagdelen waarop je beschikbaar bent. Je wordt dan vanzelf door het bestuur benaderd.

  Beste leden, ouders/verzorgers van leden; opgave is in het belang van ieders veiligheid maar ook van belang voor het kunnen open houden van de kantine en dus in het clubbelang.

   

  Het bestuur

  Vv Heerde