• Plan van aanpak voetbalvereniging Heerde

  26 aug 2020
 • Algemene regels:

  Blijf thuis bij klachten en laat je testen;

  Pas hygiëne toe en maak hiervoor ook gebruik van de geplaatste middelen; -

  Met uitzondering als je tot één huishouden behoort geldt de 1,5 meter afstand houden ten opzicht van personen van 13 jaar of ouder op de gehele accommodatie, dus ook in het clubhuis, rond de velden én de kleedruimtes.

  Uitzondering hierop is tijdens het sporten en onderling contact in de leeftijdscategorie 13 t/m 17; -

  Spreekkoren aanheffen of zingen en schreeuwen bij wedstrijden is niet toegestaan;

  Respecteer de regels en instructies zoals deze gelden op ons sportpark en volg eventuele aanwijzingen van bestuursleden of vrijwilligers van onze vereniging op.

   

  Bij binnenkomst sportpark.

  De bezoekers komen binnen via hoofdingang vv Heerde, waar we met looprichting aangeven rechts aan te houden bij binnen en uitgaan looproute, het voetpad voldoet aan deze afmeting. Ook zullen de corona richtlijnen via flyers uitgedeeld worden en banners zichtbare geplaats worden.

  Bezoekers kunnen ook gebruik maken van handgel die de vv Heerde beschikbaar stelt bij hoofdingang, ingang clubhuis en toiletten  

  vv Heerde stelt 2 coördinators aan die toezicht houden op 1,5 meter afstand en spreken personen hierop aan.

  Op het sportpark zijn maximaal 250 toeschouwers per veld toegestaan. Dit is exclusief de voetballers, kaderleden, officials en vrijwilligers die een taak hebben op dat moment. Wanneer wij de verwachting hebben dat dit aantal per veld overschreden zal worden zal gewerkt gaan worden met een reserveringssysteem. Hou hiervoor de website in de gaten.

  Ook rondom het veld geldt: afstand 1,5 meter. 

  Clubhuis / terras gegevens:

  Het clubhuis is voorzien van looprichtingen in/ uitgang, stickers op de vloer houd 1,5 meter afstand. Voor het bron-en contactonderzoek door de GGD bij besmetting zijn we bij het betreden van het clubhuis / terras verplicht jou te vragen om je in te schrijven.

  Het clubhuis is ingericht op 1,5 meter samenleving, de maximum aantal zitplaatsen in ons clubhuis is 40 personen die dienen te zitten, dit aantal mag niet overschreden worden                                             De drank verstrekking gaat in het clubhuis via de bar met vakken aangegeven 1.5 meter afstand. Bij het afhaal punt bar is alleen toegankelijk voor het ophalen van drankjes

  Het terras zal met dranghekken afgezet worden, het verkooppunt zal ook op 1,5 meter afstand ingedeeld worden, zowel in het clubhuis, als op het terras dient men verplicht aan een tafel te gaan zitten en de loop routes te volgen. Op het terras zal voor 30 personen zitplaatsen aangeboden worden, ook hier geld weer dat consumptietje niet staande genuttigd dient worden. En tot slot VOL IS VOL!   

  Clubhuis is voorzien van contactloos betalen

  Toiletten:

  Toiletten zijn corona proef uitgevoerd en voorzien van alle nodige hygiënische middelen

  Voor de wedstrijd en na de rust zullen de toiletten schoongemaakt worden en eventueel  hygiënische middelen worden aangevuld.

  Ingang toiletten zal aangegeven worden niet meer dan 2 personen gelijk gebruik maken van de toiletten. Ingang deur zal opengezet worden zodat men kan zien hoeveel personen in de toiletten aanwezig zijn. We hebben 3 urinoir waar de middelste is afgezet ( zie plattegrond ) voor de dames toilet zal ook dezelfde regels gelden niet meer dan 2 personen tegelijk in toilet.

  Kleedkamers:

  Kleedkamers ingang zal voorzien worden van handgel, en stickers zullen zichtbaar op de grond geplakt worden houd rechts aan. Seniorenelftallen krijgen 2 kleedkamers tot hun beschikking om de 1,5 meter te handhaven. Zo nodig dient het team zich in groepjes te worden verdeeld bij te weinig ruimte tijdens het omkleden en/of douchen. Dit is ongeacht  of het een wedstrijd of een training betreft. Ook hier zal altijd gelden 1,5 meter afstand houden

  Protocollen KNVB:

  Protocollen KNVB Voor een volledig overzicht van de belangrijkste regels heeft de KNVB protocollen opgesteld voor diverse doelgroepen. Graag verwijzen wij hiernaar:

  Voor spelers: https://www.knvb.nl/themas/coronavirus/protocollen/spelers                                                                           

  Voor trainers: https://www.knvb.nl/themas/coronavirus/protocollen/trainers                                                                

  Voor scheidsrechters en assistenten: https://www.knvb.nl/themas/coronavirus/protocollen/arbitrage                                                                                    

  Voor ouders en toeschouwers: https://www.knvb.nl/themas/coronavirus/protocollen/ouders-entoeschouwers

  Ook in deze tijd zien wij u graag op ons sportpark. We doen daarbij een oproep aan iedereen: gebruik je gezond verstand. We rekenen op begrip en medewerking

  Let wel; We doen het samen!  We een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

   

  Heerde, augustus 2020

  Bestuur vv Heerde.