• Privacy Reglement

    De voetbalvereniging Heerde hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In dit Privacyreglement geven we informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

    Download hier het privacy reglement