• Regeling vertrouwenspersoon

    De voetbalvereniging Heerde wil een gezellige en sportieve vereniging ziin waar iedereen zich welkom en veilig voelt. Wij moeten daar samen voor zorgen en hebben elkaar daarbij nodig. Samen hebben wij daarom gedragsregels gemaakt voor onze vereniging. Algemene regels voor op ons sportpork en regels voor de leden, leiders, trainers, vrijwilligers, ouders/verzorgers en toeschouwers van vv Heerde. Regels om het voetballen oak als teamsport op een veilige en goede manier te kunnen beoefenen. Dit met respect voor elkaar, de tegenstanders en eigenlíjk voor IEDEREEN. Zo beginnen onze gedragsregels.

    Download hier de regeling vertrouwenspersoon