• Technische Commissie Jeugdvoetbal

    VV Heerde hecht (zowel recreatief als prestatief) grote waarde aan de ontwikkeling van haar jeugd. Veel vrijwilligers zorgen er met veel inzet voor dat de jeugdleden kunnen trainen en spelen.

    Hierbij wil VV Heerde zoveel mogelijk rekening houden met de wensen en verwachtingen van alle betrokken bij het jeugdvoetbal te weten: spelers, ouders / verzorgers, technische commissie, jeugdkader en het bestuur. Het jeugdbestuur van VV Heerde speelt hierin een belangrijke en cruciale rol.

    Het doel van het jeugdbestuur is het scheppen voor een zo optimaal mogelijk leef- en leerklimaat voor de spelers, trainers en leiders van de vereniging om zodoende het maximaal haalbare te halen uit deze personen.