• VV Heerde vervangt veldverlichting door LED verlichting

    22 jun 2021
  • Het bestuur van vvHeerde heeft onlangs het contract getekend met Sportverlichting.com uit Deventer voor het vervangen van haar veldverlichting door LED verlichting.

    Vorig jaar heeft voetbalvereniging Heerde een onderzoek naar duurzaamheid laten uitvoeren door het bureau Klimaatroute. Dit op suggestie van en bekostigd door de KNVB. Uit het onderzoek bleek dat vv Heerde met LED verlichting vele duizenden euro’s per jaar kan besparen op stroomkosten. Een flink deel van de huidige lampen bleken stuk zijn en anderen waren aan vervanging toe. Daarbij zijn de kosten van een enkele lamp erg hoog. Het bestuur heeft daarom een drietal offertes opgevraagd voor vervanging van alle veld verlichting door LED verlichting. Dit vergt namelijk een flinke  investering maar ook een zeer duurzame investering. Sportverlichting.com uit Deventer kwam als beste aanbieder uit de bus. Door vervolgens gebruik te maken van de BOSA subsidieregeling van het Rijk en de subsidieregeling Accommodatiebeleid van de gemeente Heerde bleek het mogelijk te zijn de vervanging te realiseren uit de eigen middelen.  Het bestuur is daar buitengewoon blij mee en is de subsidiënten Rijk en gemeente Heerde zeer erkentelijk. De werkzaamheden zullen voor het begin van het nieuwe seizoen worden uitgevoerd. Op de foto ondertekening van het contract door directeur Sportverlichting.com Martin Bolderman en voorzitter vvHeerde Jos Melenhorst.