Van trapveld tot Molenbeek

Uit oude verhalen en brieven valt op te maken, dat voor en rond het oprichtingsjaar 1912 op diverse veldjes werd gespeeld. Er is sprake van een veld op de hoek Stationsstraat/Brinklaan, aan de Elburgerweg en aan de kamperweg. Zo rond 1920 toen de club eigenlijk heropgericht werd, bespeelde Heerde een terrein nabij het huidige Molenbeek. In 1934, Heerde telde toen 72 leden, speelde men op terrein De Keet. Van een goede accommodatie is echter geen sprake, want in de notulen lezen we dat de nodige verbeteringen f 654,- zullen kosten. Men kreeg echter een renteloze lening voor de bouw van kleedkamers van het toenmalig bestuurslid Jo van Ark en er was weer voor even uit de zorgen. Voorwaarde was wel dat de kleedkamers in de winter gebruikt mochten worden voor de ijsbaan. Dit hield in dat de accommodatie aan de andere kant van de weg was gelegen en men nog steeds een eind moest lopen om op het veld te komen, helemaal ideaal was het dus nog niet. In 1938 moet Heerde definitief een nieuw terrein zoeken, wat gevonden werd bij de familie v. Leeuwen aan de badhuisweg. Dit noodterrein zal tot in 1942 bespeeld worden, waarna de club een terrein op het van Meurspark krijgt aangeboden. Tot op dat moment is de café De Keet steeds het clubhuis, waar door menigeen een “blessure” werd opgelopen.

Lees verder > 

Onze club in beeld

v.v. Heerde in cijfers

1912
Sinds
465
Leden
7
Seniorenteams
15
Jeugdteams
606
Likes
1295
Volgers